Zapisy i opłaty

Opłaty

Żłobek

Przedszkole

Przedszkole i żłobek czynne jest cały rok, za wyjątkiem przerwy wakacyjno-technicznej, 2 tygodnie w okresie wakacyjnym. Szczegółowe dni zamknięcia przedszkola i żłobka, podawane są na początku każdego roku szkolnego.

W przypadku posiadania przez dzieci orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przedszkole zapewnia indywidualne zajęcia terapeutyczne wynikające z orzeczenia. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści. Ponadto rodzice mogą wnioskować o zwolnienie z opłaty miesięcznej – czesne. Opłata za wyżywienie pozostaje bez zmian.

* Szczegółowe informacje dotyczące pomniejszenia opłat miesięcznych za żłobek w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-wszystko-co-musisz-wiedziec .

Zapisy

Do żłobka przyjmujemy dzieci od 1 roku. Zapisy prowadzone są cały rok w miarę wolnych miejsc. W przypadku zajętych miejsc przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. Na listę rezerwową należy wpisać się poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: ft.akademia.malucha@gmail.com

Prosimy o podanie następujących danych: Imię dziecka, data urodzenia, nr telefonu do rodzica, preferowana data przyjęcia

Zapytania o wolne miejsca prosimy kierować pod numer telefonu żłobka lub 663 131 225

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 roku. Zapisy do przedszkola prowadzone są cały rok w miarę wolnych miejsc. W przypadku zajętych miejsc przyjmujemy zapisy na listę rezerwową. Na listę rezerwową należy wpisać się poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy: ft.akademia.malucha@gmail.com

Prosimy o podanie następujących danych: Imię dziecka, data urodzenia, nr telefonu do rodzica, preferowana data przyjęcia – przedszkole. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, prosimy o złożenie kopii dokumentu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Zapytania o wolne miejsca prosimy kierować pod numer telefonu przedszkola lub 663 131 225.